History
 
 
 
 

Management


General Body
Chairman Mr. Kamal Makhijani
Kamaldip, Balabai Market Lashkar Gva,
Ph.: 0751-2630292, Mob.: 9425117500
Vice-Chairman  
Members
  Prof. R.C. Tripati (S.M.S. Shaskiya Vigyan Maha.)
  Dr. Rajesh Upadhyay
J.13, City Center Site No. 1,
Ph.: 0751-2231116, Mob.: 9425097778
  Mr. Rakesh Sharma
Ballary Enterprises, Jayendraganj Gva,
Mob.: 9300723727
  Mr. Virendra Bapna (C.A.)
Sarafa Market, Gva,
Ph.: 0751-5538904-02
 

Mr. Laxman Singh Kushwah / Mr. Ramsharan Singh
Near to Ganesh Mandir, Goal Pahadia, Gwa,
Ph.: 07512335167

  Mr. S.K. Mutha
1 Hind Colony, Behind the Sai Baba Mandir, Gwa
Ph.: 0751-2430500, Mob.: 93011-04440
  1. Mr. Shivmohan Singh Bhadoria, Mob.: 98273-28088
2. Mr. Shailendra Sharma
  Mr. Ramswaroop Mewafarosh
Mahadik ki Goth, Kampu, Gwa,
Ph.: 0751-2436003
  Smt. Mina Anne
Anne Shastri Niwas, Front of Huzrat Kotawali, Gwalior
Ph.: 0751-2433929